Sta Cruz Laguna Terminal Bus Schedule | DLTB | HM | Jac Liner LLI | Van | 2023

Sta Cruz Terminal

The DLTB, LLI and HM Bus in Sta Cruz Terminal has daily schedule from 3:00 AM to 7:00 PM going to Alabang, BGC, Buendia, Calamba, Cubao and PITX.

Traveling today or planning for a future trip in Sta Cruz, Laguna? Learn more about the DLTB, Jac Liner and HM Transport bus schedule to Alabang, Buendia, and PITX, van and jeepney routes and directions on how to go to Sta Cruz Terminal

Sta Cruz Terminal Map

Sta Cruz Laguna Bus Schedule

DestinationScheduleFareBus
Alabang4:00 AM to 4:00 PM₱131HM Transport
Buendia3:00 AM to 5:00 PM₱175DLTB
Buendia4:00 AM – 7:00 PM₱175Jac Liner / LLI
Cubao5:00 AM, 6:00 AM, 2:00 PM, 3:00 PM₱198HM Transport
Cubao4:00 AM to 6:00 PM₱198Jac Liner / LLI
PITX3:00 AM to 5:00 PM₱175DLTB
PITX5:15 AM to 2:30 PM₱175HM Transport
Venice / BGC5:00 AM, 6:00 AM, 2:00 PM, 3:00 PMHM Transport
Sta Cruz Laguna Bus Schedule

DLTB Sta Cruz Terminal Bus Schedule

DLTB Bus Terminal in Sta Cruz Laguna operates daily trips from 3:00 AM to 5:00 PM going to PITX and LRT Buendia and the fare is ₱175.

Passengers going to Bicol or Lipa / Batangas City may ride the DLTB Bus from Sta Cruz going to Turbina then transfer to another bus from Calamba.

Ang DLTB Bus Terminal sa Sta Cruz Laguna ay nagpapatakbo ng araw-araw na biyahe mula 3:00 AM hanggang 5:00 PM papunta sa PITX at LRT Buendia at ang pamasahe ay ₱175.

Ang mga pasaherong papuntang Bicol o Lipa / Batangas City ay maaaring sumakay sa DLTB Bus mula Sta Cruz papuntang Turbina pagkatapos ay lumipat sa ibang bus mula Calamba.

LLI / Jac Liner Schedule to PITX / LRT Buendia

Jac Liner / LLI Bus schedule from Sta Cruz Laguna to PITX / LRT Buendia is from 3:00 AM (first trip) until 7:00 PM (last trip) with hourly departure via Calamba Laguna and fare of ₱175.

Ang bus schedule ng Jac Liner / LLI mula Sta Cruz Laguna papuntang PITX / LRT Buendia ay mula 3:00 AM (first trip) hanggang 7:00 PM (last trip) na umaalis kada oras at dumadaan sa Calamba Laguna at may pamasahe na ₱175.

HM Sta Cruz to Alabang

HM Transport has daily schedule from 4:00 AM to 4:00 PM from Sta Cruz Laguna to Starmall Alabang / Alabang South Station via Calamba. The schedule of departure is as follows: 4:00 AM, 4:45 AM, 5:45 AM, 6:30 AM, 11:30 AM and 3:30 / 4:00 PM.

May schedule ang HM Transport araw araw mula 4:00 AM hanggang 4:00 PM galing Sta Cruz Laguna papuntang Starmall Alabang / Alabang South Station na dadaan sa Calamba. Ang schedule ng pag-alis ay ang mga sumusunod: 4:00 AM, 4:45 AM, 5:45 AM, 6:30 AM, 11:30 AM at 3:30 / 4:00 PM.

Sta Cruz to Pagsanjan Falls / Cavinti Falls

Passengers and Tourists going to Pagsanjan Falls coming from Manila may ride the bus from DLTB or LLI Buendia or PITX from 5:00 AM to 8:00 PM or ride the HM Bus from Alabang South Station from 6:00 AM to 7:00 PM. Upon arrival in Sta Cruz, ride the Lucban jeep or Lucena modern jeepney going to Pagsanjan tourism center for the shooting the rapids or Pueblo El Salvador for the rappeling to Cavinti Falls.

Note that the last trip for bus going to Manila from Sta Cruz is at 7:00 PM via LLI Bus. If you miss the bus, you can ride the jeepneys going to Calamba Laguna and then ride the buses from Turbina or SM Calamba, or ride the jeepneys to Alabang passing along SLEX or the National Road.

Ang mga pasahero at turista na pupunta sa Pagsanjan Falls na manggagaling sa Maynila ay maaaring sumakay ng bus mula DLTB o LLI sa Buendia o kaya sa PITX mula 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi o di kaya ay sumakay sa HM Bus mula Alabang South Station mula 6:00 AM hanggang 7:00 PM . Pagdating sa Sta Cruz, sumakay ng Lucban jeep o Lucena modern jeepney papunta sa Pagsanjan tourism center para sa shooting the rapids o Pueblo El Salvador para sa rappeling papuntang Cavinti Falls.

Tandaan na ang huling biyahe para sa bus na pabalik sa Manila mula sa Sta Cruz ay 7:00 ng gabi sa pamamagitan ng LLI Bus. Kung makaligtaan mo ang bus, maaari kang sumakay sa mga dyip na papuntang Calamba Laguna at pagkatapos ay sumakay sa mga bus mula Turbina o SM Calamba, o sumakay sa mga jeepney papuntang Alabang na dadaan sa SLEX o National Road.

MRT TAFT to Trinoma Stations

Here’s the list of MRT Stations – Taft Ave. Magallanes Ayala Buendia Guadalupe Boni Shaw Blvd. Ortigas Santolan Annapolis Araneta Cubao GMA Kamuning Quezon Ave. North Ave.

Eto and listahan ng MRT Stations – Taft Ave. Magallanes, Ayala, Buendia, Guadalupe, Boni, Shaw Blvd. Ortigas, Santolan Annapolis, Araneta Cubao, GMA Kamuning, Quezon Ave. North Ave.

North AveQuezon AveKamuningCubaoSantolanOrtigasShawBoniGuadalupeBuendiaAyalaMagallanesTaft
North Ave131316162020202424242828
Quezon Ave131313161620202024242428
Kamuning131313131616202020242424
Cubao161313131316162020202424
Santolan161613131313161620202024
Ortigas201616131313131616202020
Shaw202016161313131316162020
Boni202020161613131313161620
Guadalupe242020201616131313131616
Buendia242420202016161313131316
Ayala242424202020161613131313
Magallanes282424242020201616131313
Taft282824242420202016161313

LRT 1 Baclaran to Balintawak

The minimum fare for LRT 1 is ₱11 for the Stored Value Cards (Beep) ₱15 Single Journey Ticket while the maximum fare end to end is ₱30.

The new LRT 1 fare matrix effective August 2, 2023 is as follows: ₱14 minimum fare, ₱33 maximum fare for Stored Value cards while ₱15 – ₱35 for Single Journey Tickets. Entry and Exit on the same station is charged ₱13 for Stored Value Cards. You can check the updated fares here

LRT 1 Schedule for Northbound from Baclaran to Roosevelt is from 4:30 AM to 10:00 PM from Monday to Friday and 4:30 AM to 9:30 PM every Saturday, Sunday and Holidays. Meanwhile, the train schedule for southbound from Roosevelt to Baclaran Station 4:30 AM to 10:15 PM from Monday to Friday and 4:30 AM to 9:45 PM every Saturday, Sunday and Holidays.

Ang minimum na pamasahe sa LRT 1 ay ₱11 para sa Stored Value Cards (Beep), ₱15 para sa Single Journey Ticket at maximum na ₱29 para sa Stored Value Cards (Beep) at ₱30 para sa Single Journey Ticket.

Ang bagong pamasahe ng LRT 1 simula August 2, 2023 ay ang sumusunod: ₱14 minimum fare ₱33 maximum fare para sa Stored Value cards samantalang ₱15 – ₱35 para sa Single Journey Tickets. Ang pagpasok at paglabas sa parehong estasyon ay may bayad na ₱13 para sa Stored Value Cards.

Ang schedule ng LRT 1 mula sa EDSA Taft / Baclaran papuntang Balintawak Station ay mula 4:30 AM (first trip) hanggang 10:00 PM mula Lunes hanggang Biyernes at 4:30 AM hanggang 9:30 PM tuwing Sabado, Lingo at Holidays. Samantalang ang southbound naman mula Roosevelt papuntang Baclaran Station ay mula 4:30 ng umaga hanggang 10:15 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at 4:30 ng umaga hanggang 9:45 ng gabi tuwing Sabado, Lingo at Holidays.

LRT
Station
Single
Journey
Stored
Value
Baclaran₱15₱12
EDSA₱11
Libertad₱15₱12
Gil Puyat₱15₱13
Vito Cruz₱15₱14
Quirino₱15₱15
Pedro Gil₱15₱15
Un Avenue₱20₱16
Central₱20₱17
Carriedo₱20₱18
Doroteo Jose₱20₱19
Bambang₱20₱19
Tayuman₱30₱20
Blumentritt₱30₱21
Abad Santos₱30₱22
R.Papa₱30₱22
5th Avenue₱30₱23
Monumento₱30₱24
Balintawak₱30₱27
LRT Baclaran to Balintawak
LRT
Station
Single
Jrny
Stored
Value
Balintawak
Monumento₱15₱13
5th Avenue₱15₱15
R.Papa₱15₱15
Abad Santos₱20₱16
Blumentritt₱20₱17
Tayuman₱20₱18
Bambang₱20₱18
Doroteo Jose₱20₱19
Carriedo₱20₱20
Central₱20₱20
Un Avenue₱30₱22
Pedro Gil₱30₱22
Quirino₱30₱23
Vito Cruz₱30₱24
Gil Puyat₱30₱25
Libertad₱30₱26
EDSA₱30₱27
Baclaran₱30₱27
LRT Balintawak to Baclaran

LRT 2 Fare Matrix

The fare from Antipolo to Recto on LRT Line 2 is ₱28 for stored value and ₱30 for single journey ticket. The cheapest fare is ₱11 for stored value and ₱15 for single journey. The LRT 2 stations from Recto station are Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, and Antipolo. MRT 3 and LRT 2 will meet at Cubao Araneta Station while LRT 1 and LRT 2 will meet at Recto Station.

Ang Pamasahe mula Antipolo papuntang Recto sa LRT Line 2 ay ₱28 kapag stored value at ₱30 naman kapag single journey ticket. Ang pinakamurang pamasahe naman ay ₱11 sa stored value at ₱15 naman sa single journey. Ang mga stasyon ng LRT 2 mula Recto station ay Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, at Antipolo. Ang MRT 3 at LRT 2 ay magsasalubong sa Cubao Araneta Station samantalang ang LRT 1 at LRT 2 naman ay sa Recto Station.

RectoLegardaPurezaV.MapaJ.RuizGilmoreBetty_GoCubaoAnonasKatipunanSantolanMarikinaAntipolo
Recto11121415161718192122242628
Legarda12111314151617182021232527
Pureza14131113141516171920222426
V Mapa15141311131415161819212325
J Ruiz16151413111213141617192123
Gilmore17161514121112131516182022
Betty Go 18171615131211121415171921
Cubao 19181716141312111213151720
Anonas21201318161514121112141618
Katipunan22212019171615131211131517
Santolan24232221191817151413111315
Marikina26252423212019171615131113
Antipolo28272625232221201817151311
LRT 2 Stored Value Fare Matrix
RectoLegardaPurezaV.MapaJ.RuizGilmoreBetty_GoCubaoAnonasKatipunanSantolanMarikinaAntipolo
Recto151515202020202525253030
Legarda151515152020202025252530
Pureza151515151520202020252530
V Mapa151515151515202020252525
J Ruiz201515151515152020202525
Gilmore202015151515151520202025
Betty Go 202020151515151515202025
Cubao 202020201515151515152020
Anonas252020202015151515152020
Katipunan252520202020151515151520
Santolan252525252020201515151515
Marikina302525252520202020151515
Antipolo303030252525252020201515
LRT 2 Single Journey Fare Matrix

Terminal Blogs