Cabanatuan Central Terminal Bus Schedule| SM Transport Terminal | Jeepney, Van Routes

Cabanatuan Transport Terminal

Located in the former capital of Nueva Ecija, Cabanatuan Transport Terminal serves passengers and commuters going to other parts of Nueva Ecija and neighboring provinces of Aurora, Manila, Pampanga, Tarlac, and Zambales.

Travelling today or planning to commute for a future trip? Learn more about Cabanatuan Central Terminal bus schedule, fares and routes of Victory Liner, Fivestar, Genesis, Baliwag, Dingalan Trans going to Baguio City, Baler, Cubao, Dau, Dingalan, EDSA Taft (Pasay Rotonda), Grace Park (Monumento), Olongapo, San Fernando

NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details.

For updates: Like my Facebook Page Commute Tour by thiswriteguy.com

Cabanatuan Central Terminal Map

Cabanatuan Bus Schedule

English

The bus schedule of Arayat, Baliwag, Dingalan, Five Star, Genesis, Saulog, and Victory Liner is from 3:00 AM to 8:00 PM with routes going to Baler Aurora, Cubao, Dinagalan, EDSA Taft Pasay Rotonda, Grace Park / Monumento, Olongapo Zambales, San Fernando Pampanga and San Miguel.

Tagalog

Ang bus schedule ng Arayat, Baliwag, Dingalan, Five Star, Genesis, Saulog, at Victory Liner ay mula 3:00 AM hanggang 8:00 PM na may mga rutang papunta sa Baler Aurora, Cubao, Dinagalan, EDSA Taft Pasay Rotonda, Grace Park / Monumento, Olongapo Zambales, San Fernando Pampanga at San Miguel.

DestinationBus LineScheduleFare
BalerGenesis9:00 AM to 2:00 PM₱360
CubaoBaliwag₱240
CubaoGenesis₱240
CubaoFive Star₱240
DinagalanDingalan5:00 AM to 6:00 PM₱100
EDSA Taft Pasay RotondaFive Star5:00 AM to 2:00 PM₱253
Grace ParkBaliwag₱240
OlongapoVictory Liner5:00 AM to 5:00 PM₱295
OlongapoSaulog
San FernandoVictory Liner5:00 AM to 5:00 PM₱145
San FernandoArayat3:00 AM to 3:00 PM₱145
San FernandoGenesis₱145
San FernandoSaulog₱145
San MiguelBaliwag5:00 AM to 8:00 PM

Baliwag Bus

Contact Number:
Terminal: Cubao
Facebook: facebook.com/groups/274531537508527/

Five Star Cisco Bus

Five Star Cisco Contact Number: 09175024726
Terminal: Cubao
Facebook: facebook.com/ciscobus

Genesis Bus

Genesis Contact Number: 02-83328075 Landline
Terminal: Trinoma, Cubao, San Fernando, Baler, Cabanatuan, Mariveles, Baguio
Facebook: https://www.facebook.com/GenesisTransportInc

Saulog Bus

Saulog Contact Number: (046) 484 8071 (Landline)
Terminal: Olongapo, Cabanatuan, Ternate, Cavite City, San Fernando, PITX, MRT Taft Pasay Rotonda
Facebook: https://www.facebook.com/saulogtransit

Victory Liner Bus

Victory Liner Contact Number:
Landline: +632 8842 8679
Mobile: 0998-591-5102
Viber: 0917-842-5463
Terminal: Alaminos, Baguio, Balanga, Caloocan, Cauayan, Clark, Cubao, Dagupan, Lingayen, Olongapo, Pasay, Roxas, Sampaloc, San Fernando, Santiago, Sta Cruz, Tabuk, Tarlac, Tuao, Tuguegarao.
Official website: https://www.victoryliner.com/
Commutetour Blog: commutetour.com/travel/transport/bus/victory-liner/
Facebook: facebook.com/victorylinerinc/

Cabanatuan to Baler, Dingalan Aurora

English

Genesis Bus is currently the only bus servicing the route Cabanatuan to Baler with daily schedule from 9:00 AM to 3:00 PM and fare of ₱360. There are also Genesis buses from Cubao Terminal going to Baler which will pass by Cabanatuan before heading to Baler, however, Joy Bus is a non stop trip to Baler and will not pick up passengers along the way.

Dingalan Bus has aircon and ordinary buses going to Dingalan Aurora operating from 5:00 AM to 6:00 PM and fare of ₱100

Tagalog

Ang Genesis Bus ay kasalukuyang nag-iisang bus na nagseserbisyo sa rutang Cabanatuan papuntang Baler na may schedule araw araw mula 9:00 AM hanggang 3:00 PM at pamasahe na ₱360. Mayroon ding mga Genesis bus mula sa Cubao Terminal na papunta sa Baler na dadaan sa Cabanatuan bago tumungo sa Baler, gayunpaman, ang Joy Bus ay isang non-stop na biyahe papuntang Baler at hindi magsu-pick up ng mga pasahero sa daan.

Ang Dingalan Bus ay may aircon at mga ordinaryong bus na papunta sa Dingalan Aurora na tumatakbo mula 5:00 AM hanggang 6:00 PM at pamasahe na ₱100

Cabanatuan to Cubao and Grace Park Monumento

English

To travel from Cabanatuan to Cubao, ride the Genesis, Baliwag and Five Star bus with daily schedule from 5:00 AM to 8:00 PM and fare of ₱240. Baliwag Bus also has trips to Grace Park Caloocan in 5th Avenue, Monumento. Passengers going to Buendia Terminal may ride this bus and then take the LRT to Gil Puyat Station.

Tagalog

Ang mga bus na bumabyahe mula Cabanatuan papuntang Cubao ay Genesis, Baliwag at Five Star bus na may daily schedule mula 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi at ang pamasahe ay ₱240.

Ang Baliwag Bus ay mayroon ding mga biyahe papuntang Grace Park Caloocan sa 5th Avenue, Monumento. Ang mga pasaherong papunta sa Buendia Terminal ay maaaring sumakay sa bus na ito at pagkatapos ay sumakay ng LRT papuntang Gil Puyat Station.

Cabanatuan to Pampanga

English

Genesis Bus, Arayat, Saulog and Victory Liner have daily schedule from Cabanatuan to San Fernando Pampanga and the fare is ₱145 with some trips going to Olongapo Zambales. There are no direct trips from Cabanatuan to Dau and Clark Pampanga. First Travel to San Fernando then take the bus or Modern / Regular Jeepney to Dau / SM Clark.

Tagalog

May schedule ang Genesis Bus, Arayat, Saulog at Victory Liner araw araw galing Cabanatuan papuntang San Fernando Pampanga at ang pamasahe ay ₱145 na may ilang biyahe didiretso sa Olongapo, Zambales. Walang direktang biyahe mula Cabanatuan hanggang Dau at Clark Pampanga. Una, Mag byahe muna papuntang San Fernando saka sumakay ng bus o kaya Modern / Regular Jeepney papuntang Dau / SM Clark.

Cabanatuan to Clark Airport

English

There is no direct route from Cabanatuan to Clark International Airport. To commute to Clark International Airport from Cabanatuan, take a bus going to San Fernando Pampanga, then ride another bus / or jeepney to Dau or SM Clark. Once you arrive at SM Clark, take a taxi to the Airport. There is also a jeep going to Clark Freeport but not directly into the airport. The Genesis bus from Cabanatuan does not go to Clark Airport.

Tagalog

Para mag commute papunta sa Clark International Airport galing Cabanatuan, sumakay ng bus papuntang San Fernando Pampanga, pagkatapos ay sumakay ng bus / o kaya jeep na papuntang Dau o SM Clark. Pagdating sa SM Clark, sumakay ng Taxi papuntang Airport. Mayroon din jeep na papunta sa Clark Freeport ngunit hindi papasok mismo sa airport.

Cabanatuan to Olongapo

English

Victory Liner, Saulog and Arayat bus has daily schedule from 3:00 AM to 5:00 PM from Cabanatuan to Olongapo Zambales. The bus will pass along San Fernando Pampanga before proceeding to Olongapo. If you are heading to Subic Freeport, you may ride the jeep to Subic Freeport Gate from Olongapo Terminal. If you are heading to Subic beach, you may ride the bus to Iba Zambales or ride the jeep going Castillejos.

Tagalog

Ang Victory Liner, Saulog at Arayat bus ay may schedule araw araw mula 3:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon mula Cabanatuan hanggang Olongapo Zambales. Dadaan ang bus sa kahabaan ng San Fernando Pampanga bago tumuloy sa Olongapo. Kung ikaw ay patungo sa Subic Freeport, maaari kang sumakay ng jeep papuntang Subic Freeport Gate mula sa Olongapo Terminal. Kung ikaw ay patungo sa Subic beach, maaari kang sumakay ng bus papuntang Iba Zambales o sumakay ng jeep na papuntang Castillejos.

See full schedule here
Check map of terminal here

Victory Liner Bus Cabanatuan Routes

English

Victory Liner Cabanatuan terminal has bus routes going to Olongapo (fare: ₱295) via San Fernando (fare: ₱145). Currently, there are no direct trips going to Cubao and you may need to go to San Fernando terminal first. If you are heading to Dau, take the jeep or modern jeep in SM San Fernando going to Clark or wait for the bus from San Fernando to Dau.

Tagalog

Ang Victory Liner Cabanatuan terminal ay ruta ng bus papuntang Olongapo (fare: ₱295) via San Fernando (fare: ₱145). Sa kasalukuyan, walang direktang biyahe ang Victory Liner papuntang Cubao at maaaring kailanganin mo munang pumunta sa terminal ng San Fernando. Kung ikaw ay patungo sa Dau, sumakay ng jeep o modernong jeep sa SM San Fernando papuntang Dau / Clark o maghintay ng bus mula San Fernando hanggang Dau.

See full schedule here
Check map of terminal here

RouteBusScheduleFare
OlongapoVictory Liner5:00 AM to 5:00 PM₱295
San FernandoVictory Liner5:00 AM to 5:00 PM₱145

Genesis Cabanatuan to Cubao, San Fernando, Baler

English

Genesis Bus Cabanatuan Terminal bus schedule Baler Aurora (Fare: ₱360), Cubao (Fare: ₱240) and San Fernando Pampanga (Fare: ₱145). There are no direct trips to Mariveles Bataan in Cabanatuan. First travel to San Fernando and then transfer to Genesis bus going to Balanga or Mariveles Bataan

Tagalog

Genesis Bus Cabanatuan Terminal bus schedule Baler Aurora (Pamasahe: ₱360), Cubao (Pamasahe: ₱240) at San Fernando Pampanga (Pamasahe: ₱145). Walang direktang biyahe sa Mariveles Bataan sa Cabanatuan. Bumiyahe muna sa San Fernando at pagkatapos ay lumipat sa Genesis bus papuntang Balanga o Mariveles Bataan

RouteScheduleFare
Baler9:00 AM to 2:00 PM₱360
Cubao₱240
San Fernando₱145
Genesis bus Cabanatuan Terminal Schedule

Genesis Bus

Genesis Contact Number: 02-83328075 Landline
Terminal: Trinoma, Cubao, San Fernando, Baler, Cabanatuan, Mariveles, Baguio
Facebook: https://www.facebook.com/GenesisTransportInc

Genesis Bus Requirements to Baler

Five Star Bus to Cubao, EDSA Taft Pasay Rotonda

English

Five Star Bus has daily bus schedule to Cubao from 5:00 AM to 6:00 PM (fare: ₱240) and EDSA Taft Pasay Rotonda from 5:00 AM to 2:00 PM (fare: ₱253). Alternatively, if there are no EDSA Taft bus, you may take the bus to Cubao and then take the MRT to EDSA. If you are heading to Batangas, Cavite, Laguna and Quezon, you may proceed to Buendia by taking a jeep or LRT in Metropoint Mall to LRT Gil Puyat Station.

Tagalog

Ang Five Star Bus ay may schedule ng bus papuntang Cubao mula 5:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi (fare: ₱240) at EDSA Taft Pasay Rotonda mula 5:00 ng umaga hanggang 2:00 ng gabi ( pamasahe: ₱253). Kung walang EDSA Taft bus, maaari kang sumakay ng bus papuntang Cubao at pagkatapos ay sumakay ng MRT papuntang EDSA Taft Station. Kung ikaw ay patungo sa Batangas, Cavite, Laguna at Quezon, maaari kang tumuloy sa Buendia sa pamamagitan ng pagsakay ng jeep o LRT sa Metropoint Mall papuntang LRT Gil Puyat Station.

See full schedule here
Check map of terminal here

From Cubao, you may ride the Baliwag, Five Star, Genesis, Philippine Rabbit at Victory Liner buses going to Baguio City, Cabanatuan, Clark, Dau, Olongapo, Philippine Arena, San Fernando and SM Masinag Antipolo.

From Buendia, you may ride the BBL, Jac Liner and Jam Bus to Laguna including Balibago (Sta Rosa), Biñan, Cabuyao, Calamba, Los Baños Pacita (San Pedro), San Pablo, Southwoods, Sta Cruz and Turbina. You may also ride the bus to Batangas including Batangas City, Batangas Pier / Port, Calatagan, Lemery, Lipa, and Nasugbu. The DLTB Bus to Nasugbu will also pass along Zapote Talaba, Bacoor, Imus, Dasmariñas, Silang and Tagaytay in Cavite. Jac Liner and DLTB bus also have bus to Lucena Quezon.

You may check the
MRT route here
LRT 1 from Baclaran to Monumento route here
LRT 2 from SM Masinag – Cubao – Recto here
EDSA Carousel route from PITX to Monumento MCU here

Cabanatuan to Baguio

English

Cabanatuan Terminal has daily van schedule from Cabanatuan to Baguio City from 5:00 AM to 5:00 PM and fare of ₱360. Alternatively, you may ride the jeepney to Tarlac City and then ride the bus to Baguio City from Tarlac Terminal.

Tagalog

Ang Cabanatuan Terminal ay schedule ng van araw araw galing Cabanatuan papuntang Baguio City mula 5:00 AM hanggang 5:00 PM at ang pamasahe ay ₱360. Maaari ka ring sumakay ng jeepney papuntang Tarlac City at pagkatapos ay sumakay ng bus papuntang Baguio City mula sa Tarlac Terminal.

From Baguio City Tourism Promotion Board Facebook Page

You can get your Baguio Visita QR code / QTP by going to visita.baguio.gov.ph/ for tourists and hdf.baguio.gov.ph/ for residents and workers

🌲🌲VISITING BAGUIO in the BETTER NORMAL
🌲🌲effective 09 March 2022, as per EO 28, s. 2022Under Alert Level 1, Baguio now allows convenient and safe travel for more visitors.See the poster for details and read below for additional notes:
➡ tourists from areas under Alert Level 4 and 5 are not allowed, if from Alert Level 3, negative test results will be an additional requirement aside from full vaccination.
➡ all non-residents, including essential travelers and passing through, shall now register in visita.baguio.gov.ph
➡ if traveler (whether leisure or essential) is booked in an accommodation establishment, coordinate with the property/hotel for approval of travel, and issuance of QTP
➡ returning residents, students, employees, workers are not anymore required to register as long as with valid Baguio IDFor quesries and assistance, send a direct message on this page or call the following:
☎️ 074 446 2009 (7am – 11pm)
📱0956 572 9097 (7am – 3pm)
📱0956 572 9093 (3pm -11pm)
📱0956 572 9094 (11pm – 7am)

Alternatively, you can ride the Genesis and Victory Liner bus from Cubao to Baguio City.

Cabanatuan Van Terminal

English

Cabanatuan Central Terminal has van routes going to Baguio City (Fare: ₱360), Baler, Cubao (Fare: ₱700) and Dau (Fare: ₱200).

Tagalog

Ang Cabanatuan Central Terminal ay may mga ruta ng van papuntang Baguio City (Pamasahe: ₱360), Baler, Cubao (Pamasahe: ₱700) at Dau (Pamasahe: ₱200).

RouteFare
Baguio₱360
Baler
Cubao₱700
Dau₱200

Cabanatuan Jeepney Terminal

Cabanatuan Jeepney RouteFare
San Jose₱100
Guimba₱65
Talavera₱35
Laur
San Juan
San Vicente
Sto Domingo
Bongabon₱50
Llanera₱60
Gabaldon₱80
Licab₱70
Tarlac₱85
Pantabangan₱100
General Natividad
San Miguel₱70
Gapan₱40
Zaragoza₱45

MRT TAFT to Trinoma Stations

English

Here’s the list of MRT Stations – Taft Ave. Magallanes Ayala Buendia Guadalupe Boni Shaw Blvd. Ortigas Santolan Annapolis Araneta Cubao GMA Kamuning Quezon Ave. North Ave.

Tagalog

Eto and listahan ng MRT Stations – Taft Ave. Magallanes, Ayala, Buendia, Guadalupe, Boni, Shaw Blvd. Ortigas, Santolan Annapolis, Araneta Cubao, GMA Kamuning, Quezon Ave. North Ave.

MRT StationFare
Taft Ave.
Magallanes₱13
Ayala₱13
Buendia₱16
Guadalupe₱16
Boni₱20
Shaw Blvd.₱20
Ortigas₱20
Santolan Annapolis₱24
Araneta Cubao₱24
GMA Kamuning₱24
Quezon Ave.₱28
North Ave.₱28
MRT StationFare
North Ave.
Quezon Ave.₱13
GMA Kamuning₱13
Araneta Cubao₱16
Santolan Annapolis₱16
Ortigas₱20
Shaw Blvd.₱20
Boni₱20
Guadalupe₱24
Buendia₱24
Ayala₱24
Magallanes₱28
Taft Ave.₱28

LRT 1 Baclaran to Balintawak

English

LRT 1 from EDSA Taft / Baclaran going to Balintawak Station operates daily train schedule from 4:30 AM (first trip) to 9:15 PM (last trip) with minimum fare of ₱15 for Single Journey Ticket and ₱11 for Stored Value Cards (Beep) and maximum of ₱30 to Balintawak. Meanwhile, LRT 1 from Balintawak Station to EDSA operates daily from 4:30 AM (first trip) to 9:30 PM (last trip)

Here is the list of LRT 1 stations – Baclaran, EDSA, Libertad, Gil Puyat, Vito Cruz, Quirino, Pedro Gil, Un Avenue, Central Terminal, Carriedo, Doroteo Jose, Bambang, Tayuman, Blumentritt, Abad Santos, R.Papa, 5th Avenue, Monumento.

Tagalog

Ang LRT 1 mula sa EDSA Taft / Baclaran papuntang Balintawak Station ay tumatakbo araw-araw na may schedule ng tren mula 4:30 ng umaga (first trip) hanggang 9:15 ng gabi (last trip) at may minimum na pamasahe na ₱15 para sa Single Journey Ticket at ₱11 para sa Stored Value Cards (Beep) at maximum na ₱30 sa Balintawak. Samantala, ang LRT 1 mula Balintawak Station papuntang Baclaran ay bumabyahe mula 4:30 AM (first trip) hanggang 9:30 PM (last trip)

Eto ang listahan ng LRT 1 stations – Baclaran, EDSA, Libertad, Gil Puyat, Vito Cruz, Quirino, Pedro Gil, Un Avenue, Central Terminal, Carriedo, Doroteo Jose, Bambang, Tayuman, Blumentritt, Abad Santos, R.Papa, 5th Avenue, Monumento.

LRT
Station
Single
Journey
Stored
Value
Baclaran₱15₱12
EDSA₱11
Libertad₱15₱12
Gil Puyat₱15₱13
Vito Cruz₱15₱14
Quirino₱15₱15
Pedro Gil₱15₱15
Un Avenue₱20₱16
Central₱20₱17
Carriedo₱20₱18
Doroteo Jose₱20₱19
Bambang₱20₱19
Tayuman₱30₱20
Blumentritt₱30₱21
Abad Santos₱30₱22
R.Papa₱30₱22
5th Avenue₱30₱23
Monumento₱30₱24
Balintawak₱30₱27
LRT Baclaran to Balintawak
LRT
Station
Single
Jrny
Stored
Value
Balintawak
Monumento₱15₱13
5th Avenue₱15₱15
R.Papa₱15₱15
Abad Santos₱20₱16
Blumentritt₱20₱17
Tayuman₱20₱18
Bambang₱20₱18
Doroteo Jose₱20₱19
Carriedo₱20₱20
Central₱20₱20
Un Avenue₱30₱22
Pedro Gil₱30₱22
Quirino₱30₱23
Vito Cruz₱30₱24
Gil Puyat₱30₱25
Libertad₱30₱26
EDSA₱30₱27
Baclaran₱30₱27
LRT Balintawak to Baclaran

LRT 2 Recto – Antipolo Fare Matrix

English

The fare from Antipolo to Recto on LRT Line 2 is ₱28 for stored value and ₱30 for single journey ticket. The cheapest fare is ₱11 for stored value and ₱15 for single journey. The LRT 2 stations from Recto station are Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, and Antipolo. MRT 3 and LRT 2 will meet at Cubao Araneta Station while LRT 1 and LRT 2 will meet at Recto Station.

Tagalog

Ang Pamasahe mula Antipolo papuntang Recto sa LRT Line 2 ay ₱28 kapag stored value at ₱30 naman kapag single journey ticket. Ang pinakamurang pamasahe naman ay ₱11 sa stored value at ₱15 naman sa single journey. Ang mga stasyon ng LRT 2 mula Recto station ay Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, at Antipolo. Ang MRT 3 at LRT 2 ay magsasalubong sa Cubao Araneta Station samantalang ang LRT 1 at LRT 2 naman ay sa Recto Station.

RectoLegardaPurezaV.MapaJ.RuizGilmoreBetty_GoCubaoAnonasKatipunanSantolanMarikinaAntipolo
Recto11121415161718192122242628
Legarda12111314151617182021232527
Pureza14131113141516171920222426
V Mapa15141311131415161819212325
J Ruiz16151413111213141617192123
Gilmore17161514121112131516182022
Betty Go 18171615131211121415171921
Cubao 19181716141312111213151720
Anonas21201318161514121112141618
Katipunan22212019171615131211131517
Santolan24232221191817151413111315
Marikina26252423212019171615131113
Antipolo28272625232221201817151311
LRT 2 Stored Value Fare Matrix
RectoLegardaPurezaV.MapaJ.RuizGilmoreBetty_GoCubaoAnonasKatipunanSantolanMarikinaAntipolo
Recto151515202020202525253030
Legarda151515152020202025252530
Pureza151515151520202020252530
V Mapa151515151515202020252525
J Ruiz201515151515152020202525
Gilmore202015151515151520202025
Betty Go 202020151515151515202025
Cubao 202020201515151515152020
Anonas252020202015151515152020
Katipunan252520202020151515151520
Santolan252525252020201515151515
Marikina302525252520202020151515
Antipolo303030252525252020201515
LRT 2 Single Journey Fare Matrix

Hotels in Cabanatuan

.ezmob-footer-close-mobile { color: #b2b2b2; border: 0px solid #b2b2b2; border-radius: 0; background: transparent; }