Pasig River Ferry Service | Terminal Schedule | 2022

Pasig River Ferry

The Pasig River Ferry Service is a 20.5 km long water transport system with 10 active stations including, Pinagbuhatan, San Joaquin, Guadalupe, Hulo, Valenzuela, Lambingan, Sta Ana, PUP, Lawton and Escolta connecting the cities of Manila, Mandaluyong, Makati and Pasig.

The ferry is maintained by MMDA and courses along the rehabilitated Pasig river with a scenic view of the Malacañan Palace. Learn more about the available terminals of the Pasig River Ferry System

Travelling today or planning for a future commute using the Pasig River Ferry? Learn more about the terminal locations from Escolta to Guadalupe, Route Schedule, and fare in Makati, Manila and Pasig.


Pasig River Ferry Schedule

English

The Pasig River Ferry Service schedule is from 7:00 AM (first trip) to 6:30 PM (last trip) running on five routes including: Escolta to Guadalupe, Guadalupe to San Joaquin, Guadalupe to Escolta, Pinagbuhatan to Guadalupe and San Joaquin to Guadalupe.

The Pasig River ferry may serve sa an alternative routes for passengers going to Ayala, BGC, Buendia and Ortigas

Tagalog

Ang schedule ng Pasig River Ferry Service ay mula sa 7:00 AM (unang biyahe) hanggang 6:30 PM (huling biyahe) tumatakbo sa limang ruta kabilang ang: Escolta papuntang Guadalupe, Guadalupe papuntang San Joaquin, Guadalupe to Escolta, Pinagbuhatan hanggang Guadalupe at San Joaquin hanggang Guadalupe.

Maaaring magsilbi ang Pasig River Ferry bilang alternatibong transportasyon para sa mga pasaherong papunta sa Ayala, BGC, Buendia at Ortigas.

OriginDestinationSchedule
EscoltaGuadalupe8:30 AM to 5:30 PM
GuadalupeEscolta7:15 AM to 4:00 PM
GuadalupeSan Joaquin10:15 AM to 6:30 PM
PinagbuhatanGuadalupe7:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM
San JoaquinGuadalupe7:15 AM to 1:00 PM
Pasig River Ferry Schedule

Pasig River Ferry Stations

The Pasig River Ferry Stations are as follows.

  • Escolta
  • Lawton
  • PUP
  • Sta Ana
  • Lambingan
  • Valenzuela
  • Hulo
  • Guadalupe
  • San Joaquin
  • Pinagbuhatan

Pasig River Ferry Fare

English

According to MMDA, as of July 2021, Pasig River Ferry remains free to ride until further notice. To enjoy the free ride, just present a valid ID upon entry at the terminal and register on the log book. You will be given a ticket to surrender upon exit of the station.

Tagalog

Ayon sa MMDA, simula noong Hulyo 2021, ang Pasig River Ferry ay nananatiling libre upang sumakay hanggang sa susunod na abiso. Para masiyahan sa libreng sakay, magpakita lamang ng valid ID sa pagpasok sa terminal at magrehistro sa log book. Bibigyan ka ng tiket para sumuko sa labas ng istasyon.

Guadalupe to Escolta Ferry

English

The Guadalupe to Escolta Pasig River Ferry is a downstream route with the following schedule: 7:30 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM and 4:30 PM.

The Guadalupe – Escolta route passes on the following ferry terminals: Hulo, Valenzuela, Lambingas, Sta Ana, PUP, Lawton (Quezon Bridge) and Escolta.

The closest station from Guadalupe Ferry are Guadalupe and Boni Ave MRT and EDSA Carousel bus. Passengers from BGC, Boni Guadalupe and Shaw may use this route.

NOTE: Once the ferry approaches the Malacanan Palace, the Coast Guard or the MMDA on board the ferry will ask the passengers to stop filming or taking photo for security purposes.

Tagalog

Ang Guadalupe to Escolta Pasig River Ferry ay isang downstream na ruta na may sumusunod na schedule: 7:30 AM, 8:00 AM, 9:00 AM , 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM at 4:30 PM.

Ang Guadalupe – Escolta na ruta dumadaan sa mga sumusunod na terminal ng ferry: Hulo, Valenzuela, Lambingan, Sta Ana, PUP, Lawton (Quezon Bridge) at Escolta.

Ang pinakamalapit na istasyon mula sa Guadalupe Ferry ay Guadalupe at Boni Ave MRT at EDSA Carousel bus. Mga pasahero mula sa BGC, Boni Guadalupe at Shaw ang rutang ito.

TANDAAN: Kapag nakarating na ang lantsa sa Palasyo ng Malacanan, hihilingin ng Coast Guard o MMDA na sakay ng lantsa ang mga pasahero na ihinto ang pagkuha o pagkuha ng litrato para sa layuning pangseguridad.

Escolta / Lawton to Guadalupe Ferry

English

The Escolta to Guadalupe Ferry trip is an upstream route with the following schedule: 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:00 NN, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM and 5:30 PM. Passengers coming from Lawton Avenue would need to add 5 mins from Escolta station.

Tagalog

Ang Escolta sa Ang Guadalupe Ferry trip ay isang upstream na ruta na may mga sumusunod iskedyul: 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:00 NN, 1:00 PM , 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM at 5:30 PM. Mga pasaherong nagmumula sa Lawton Avenue ay kailangang magdagdag ng 5 minuto mula sa Escolta station.

Guadalupe to San Joaquin and Pinagbuhatan

English

There are three trips from Pinagbuhatan to Guadalupe: 7:00 AM, 7:30 AM and 8:30 AM. San Joaquin is 15 mins away from Pinagbuhatan following the morning schedule with additional trips at 11:00 AM, 12:00 NN and 1:00 PM.

From Guadalupe to San Joaquin, Pasig the schedule of trips are: 10:15 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 1:05 PM, 3:05 PM, 5:05 PM and 6:30 PM.

Tagalog

May tatlong biyahe mula Pinagbuhatan hanggang Guadalupe ay 7:00 AM, 7:30 AM at 8:30 AM. Ang San Joaquin ay 15 minuto ang layo mula sa Pinagbuhatan kasunod ng iskedyul ng umaga na may mga karagdagang biyahe sa 11:00 AM, 12:00 NN at 1:00 PM.

Mula Guadalupe hanggang San Joaquin, Pasig ang schedule ng mga biyahe ay: 10:15 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 1:05 PM, 3:05 PM, 5:05 PM at 6:30 PM.

.ezmob-footer-close-mobile { color: #b2b2b2; border: 0px solid #b2b2b2; border-radius: 0; background: transparent; }